Tworzymy projekty ukierunkowane na rozwój kapitału ludzkiego, przekazujemy wiedzę z zakresu metodologii pracy projektem i zarządzania (w tym zarządzania projektami), sprawdzamy też efektywność realizowanych przedsięwzięć (ewaluacja).

Michał Feter